Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet - Kustboj Gullmarn
Nu    Grafer    Djupprofiler    Undervattensobservatoriet  |  In English    

        Display:

Mer information, data och plottar finns hos SMHI - https://www.smhi.se/kustmatsystem/kristineberg

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.