Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Djupprofiler
   Grafer    Data   

Alsbäck 2019-03-07


Station:

År:

2019-03-07
2019-02-04
2019-01-24
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Oxygen[ml/l]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.