Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Djupprofiler
   Grafer    Data   

Släggö 2019-11-19


Station:

År:

2019-11-19
2019-11-05
2019-10-28
2019-10-22
2019-10-08
2019-09-18
2019-09-11
2019-08-29
2019-07-24
2019-07-11
2019-06-18
2019-06-03
2019-05-16
2019-04-23
2019-03-07
2019-02-20
2019-02-04
2019-01-28
2019-01-22
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.