Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Djupprofiler
   Grafer    Data   

Släggö 2018-09-19


Station:

År:

2018-09-19
2018-09-04
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Oxygen[ml/l]
Clorophyll[µg/l]
P.Prod.[µg C/l h]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.