Kristineberg marina forskningsstation - Djupprofiler
   Grafer    Data   

2020-08-13


Station:

År:

2020-08-13
2020-07-01
2020-06-16
2020-05-07
2020-04-21
2020-03-10
2020-02-24
2020-01-22
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.