Kristineberg marina forskningsstation - Djupprofiler
   Grafer    Data   

2020-09-16


Station:

År:

2020-09-16
2020-08-25
2020-08-12
2020-07-13
2020-06-29
2020-06-16
2020-06-03
2020-05-18
2020-05-04
2020-04-21
2020-04-07
2020-03-27
2020-03-09
2020-02-19
2020-02-04
2020-01-28
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Clorophyll[µg/l]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.