Marina infrastrukturen - Djupprofiler
   Grafer    Data   

2021-02-23


Station:

År:

2021-02-23
2021-01-11
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.