Marina infrastrukturen - Djupprofiler
   Grafer    Data   

Station:

2018

2018-06-25SBE19plus_01906477_2018_06_25_0001.cnvchlorophyll.txt pprod.txt
2018-06-04SBE19plus_01906477_2018_06_04_0001.cnvchlorophyll.txt pprod.txt
2018-05-22SBE19plus_01906477_2018_05_22_0001.cnvchlorophyll.txt pprod.txt
2018-05-09SBE19plus_01906477_2018_05_09_0001.cnvchlorophyll.txt pprod.txt
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.