Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Water Sampling Tjärnö
     Now    Graphs       På Svenska    

2017-09-22 06:10 CET

Lab Water
Surface Water:   -.- °C,  -.- PSU
Deep Water:   15.75 °C,  33.67 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.