Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2018-04-24 01:15 CET

Labvatten
Ytvatten:   8,96 °C,  22,08 PSU
Djupvatten:   6,88 °C,  34,52 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.