Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2018-02-18 19:05 CET

Labvatten
Ytvatten:   7,13 °C,  24,42 PSU
Djupvatten:   5,31 °C,  33,61 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.