Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2017-07-20 18:25 CET

Labvatten
Ytvatten:   19.75 °C,    23.68 PSU
Djupvatten:   14.80 °C,  32.26 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.