Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2017-11-22 13:35 CET

Labvatten
Ytvatten:   12.71 °C,  31.95 PSU
Djupvatten:   12.16 °C,  33.99 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.