Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2017-09-22 06:15 CET

Labvatten
Ytvatten:   -.- °C,  -.- PSU
Djupvatten:   15.75 °C,  33.67 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.