Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2017-04-27 11:05 CET

Labvatten
Ytvatten:   8.78 °C,    29.29 PSU
Djupvatten:   6.69 °C,  33.54 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.