Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Coastal Buoy Gullmarn    
     Now    Graphs The Under Water Observatory  |  På Svenska    

        Display:

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.