Marina infrastrukturen - Djupprofiler
   Grafer    Data   

2019-02-04


Station:

År:

2019-12-03
2019-11-06
2019-10-09
2019-09-13
2019-08-07
2019-07-11
2019-06-25
2019-05-09
2019-04-05
2019-03-07
2019-02-04
2019-01-24
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Clorophyll[µg/l]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.