Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    
Start Date:    Time: UTC

End Date:    Time: UTC

Local time
Deep Water Salinity (Lab)
Deep Water Termperature (Lab)
Surface Water Salinity (Lab)
Surface Water Temperature (Lab)

Output format:     Intervall:        

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.