Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2018-07-17 23:20 CET

Labvatten
Ytvatten:   22,53 °C,  25,68 PSU
Djupvatten:   12,21 °C,  34,33 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.