Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2019-03-26 08:05 CET

Labvatten
Ytvatten:   -.- °C,  -.- PSU
Djupvatten:   -.- °C,  -.- PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.