Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2018-08-21 23:25 CET

Labvatten
Ytvatten:   18,06 °C,  28,32 PSU
Djupvatten:   16,14 °C,  32,48 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.