Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2018-12-18 21:10 CET

Labvatten
Ytvatten:   8,02 °C,  32,96 PSU
Djupvatten:   8,80 °C,  34,31 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.