Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Vattenmätning Tjärnö
     Nu    Grafer    Data    In English    

2018-10-20 17:45 CET

Labvatten
Ytvatten:   14,28 °C,  27,38 PSU
Djupvatten:   13,51 °C,  33,43 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.