Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Väderstation Kristineberg
     Nu    Grafer    Data    Arkiv   |      Djupprofiler    Undervattensobservatoriet  |  In English    
Start Date:    Time: UTC

End Date:    Time: UTC

Local time
Air temperature
Atmospheric pressure
Humidity
Precipitation
PAR
Sea level
Sea temperature
Wind direction
Wind speed
Wind temperature
Deep Water Salinity (Lab)
Deep Water Temperature (Lab)
Salinity 1m
Surface Water Salinity (Lab)
Surface Water Temperature (Lab)
Temperature 1m (CTD)

Output format:     Intervall:        

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.