Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Kustboj Gullmarn
Nu    Grafer    Djupprofiler    Undervattensobservatoriet  |  In English    
År:

  > 2018-04-09
  2018-03-26
  2018-03-12
  2018-02-26
  2018-02-14
  2018-01-29
  2018-01-10

Mer information, data och plottar finns hos SMHI - http://www.smhi.se/kustmatsystem/kristineberg

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.