Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Väderstation Kristineberg
     Nu    Grafer    Data    Arkiv   |   Våghöjd    Djupprofiler    Undervattensobservatoriet  |  In English    

Data från Vågmätningsbojen som Avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet
har vid Islandsberg.

Mer data och information hittar du på vågkraftsprojektets hemsida: http://www.islandsberg.angstrom.uu.se.

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.