Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Väderstation Kristineberg
     Nu    Grafer    Data    Arkiv   |   Våghöjd    Djupprofiler    Undervattensobservatoriet  |  In English    
År:

  > 2018-02-14
  2018-01-29
  2018-01-10

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.