Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Coastal Buoy Havstensfjord    
     Now    Graphs  |  På Svenska    
.
        Display:

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.