Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Coastal Buoy Havstensfjord    
     Now    Graphs  |  På Svenska    

The system is currently offline.


Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.