Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Water och weather data     
   |  På svenska    


Tjärnö
Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Water Data Tjärnö.

Koster
Coastal Buoy in the Kosterfjord [SMHI].


Gullmarn
Coastal Buoy in the Gullmarsfjord.


Kristineberg
Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure - Weather Station Kristineberg.


Hafstensfjord
Coastal Buoy in the Havstensfjord [SMHI].